VietFun Home   C H A T   Entertainment   Your Email   Music   Gallery   Collection   Forums   Friends   Gifts

Buy Points for VietFun Chat

Bạn cần phải mua điểm để có thể tặng nhau trong VietFun Chat
 • Bạn cần phải là register nick để có thể giữ điểm của bạn lại.
 • Khi bạn mua điểm, bạn có thể tặng bạn bè điểm của bạn
 • ...
 • Nick Mua Điểm:
  Loại Điểm: 22,500 points = $20
  35,000 points = $30
  60,000 points = $50
  130,000 = $100
  300,000 = $200

  Thanks so much for your support.